Knud Knudsen

Parti fra Kvindherred

Eik ved Baroniet i Rosendal

Gård, Fjell, Gutt, Boy, Steinmur

Fotografi ubb-kk-1318-0289

Knud Knudsen

Parti fra Kvindherred

Fjell, Trebro, Elv

Fotografi ubb-kk-1318-0285

Knud Knudsen

Parti fra Kvindherred

Gård, Fjell, Tregjerde, Jerngryte

Fotografi ubb-kk-1318-0286

Knud Knudsen

[Rosendal]

Rosendal. Storebru over Melselven. Broen ble tatt av flommen i november 1940

Fjell, Bro, Elv

Fotografi ubb-kk-nbx-0637

Ralph L. Wilson

Tur til Hardanger og Søndhordland Sept. 1929

"Rosendal mot Malmangernuten"

Fjell, Bygd

Fotografi ubb-wil-m-242

Ralph L. Wilson

Tur til Hardanger og Søndhordland Sept. 1929

"Malmangernuten i Rosendal"

Fjell

Fotografi ubb-wil-m-249