Widerøe's Flyveselskap A/S

[Solåsen- Sørlien]

1964-09-02

Solåsen- Sørlien

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-144894