Knud Knudsen

Aalesund fra Storhaug

Fjell, By- og småsteder, Oversiktsbilde, Kyst, Molo

Fotografi ubb-kk-2127-1629

Olai Schumann Olsen

[Skansekaia, Ålesund]

Skansekaia, Ålesund

Arbeider, Kvinne, By- og småsteder, Havn, Kaianlegg, Gutt, Hverdagsklær, Tønne, Fraktefartøy, Striesekk, Kåpe, Bøttehatt

Fotografi ubb-so-0987