Knud Knudsen

Aalesund fra Storhaug

By- og småsteder, Fjell, Oversiktsbilde, Kyst, Molo

Fotografi ubb-kk-2127-1629

Olai Schumann Olsen

[Skansekaia, Ålesund]

Skansekaia, Ålesund

Kvinne, By- og småsteder, Arbeider, Havn, Kaianlegg, Gutt, Kåpe, Hverdagsklær, Tønne, Fraktefartøy, Striesekk, Bøttehatt

Fotografi ubb-so-0987