Atelier KK; Ingebrigtsen, I.

Parti fra Jelsa, Ryfylke

Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-kk-pk-7451

Atelier KK; Ingebrigtsen, I.

Parti fra Jelsa, Ryfylke

Oversiktsbilde, Overview, Fjordabåt

Fotografi ubb-kk-pk-7450

Diplom datert 1361, 26. mai. Helgøya (Sjernarøy, Rogaland)

1361-05-26

Fire menn kunngjør, at Torer på Ims, hans hustru og sønn solgte til Halvard Eirikssøn på Helgøya (Sjernarøy sogn) en del av gården Ystebø på Vennestrand i ...

Jordbruk, Middelalderen, Kunngjøring, Gårder, Diplomer, 1300-tallet, Eiendomshandel, Salg

Diplom ubb-diplom-0041

Diplom datert trolig fra 1467, 7. februar. Haug (Jelsa, Rogaland)

1467-02-07

Gunnar Einarssøn selger til brødrene Hjarrand (?), Torbjørn og Engelsbrekt Lidvardssønner en del av gården Haug i Rep i Jelsa sogn, som var hans odel, og som brødrene erkjenner at de ikke hadde noen rett ...

Jordbruk, Middelalderen, Gårder, Diplomer, Arv, Eiendomshandel, 1400-tallet, Odelsrett

Diplom ubb-diplom-0153

Parti av Jelsa

Postkort, Bygd, Kirke, Bolighus, Residential Building

Postkort ubb-bs-pkn-00256

Atelier KK; Ingebrigtsen, I.

Parti fra Jelsa, Ryfylke

Oversiktsbilde, Overview, Fjordabåt

Fotografi ubb-kk-pk-7452

Jelse i Ryfylke

Postkort, Kaianlegg, Fjordabåt

Postkort ubb-bs-pkn-00037

Atelier KK; Ingebrigtsen, I.

Parti fra Jelsa, Ryfylke

By- og småsteder, Cities and villages, Kirke, Bolighus, Residential Building, Vik

Fotografi ubb-kk-pk-7449