Atelier KK; Ingebrigtsen, I.

Parti fra Jelsa, Ryfylke

Oversiktsbilde

Fotografi ubb-kk-pk-7451

Diplom datert 1467 (?), 7. februar. Haug (Jelsa, Rogaland)

1467-02-07

Gunnar Einarssøn selger til brødrene Hjarrand (?), Torbjørn og Engelsbrekt Lidvardssønner en del av gården Haug i Rep i Jelsa sogn, som var hans odel, og som brødrene erkjenner at de ikke hadde noen rett ...

Jordbruk, Gårder, Diplomer, Middelalderen, Arv, Eiendomshandel, 1400-tallet, Odelsrett

Diplom ubb-diplom-0153

Atelier KK; Ingebrigtsen, I.

Parti fra Jelsa, Ryfylke

Oversiktsbilde, Fjordabåt

Fotografi ubb-kk-pk-7450

Diplom datert 1361, 26. mai. Helgøya (Sjernarøy, Rogaland)

1361-05-26

Fire menn kunngjør, at Torer på Ims, hans hustru og sønn solgte til Halvard Eirikssøn på Helgøya (Sjernarøy sogn) en del av gården Ystebø på Vennestrand i ...

Jordbruk, Gårder, Diplomer, Middelalderen, 1300-tallet, Kunngjøring, Eiendomshandel, Salg

Diplom ubb-diplom-0041

Parti av Jelsa

Postkort, Bygd, Kirke, Bolighus

Postkort ubb-bs-pkn-00256

Atelier KK; Ingebrigtsen, I.

Parti fra Jelsa, Ryfylke

Oversiktsbilde, Fjordabåt

Fotografi ubb-kk-pk-7452

Jelse i Ryfylke

Postkort, Kaianlegg, Fjordabåt

Postkort ubb-bs-pkn-00037

Atelier KK; Ingebrigtsen, I.

Parti fra Jelsa, Ryfylke

By- og småsteder, Kirke, Bolighus, Vik

Fotografi ubb-kk-pk-7449