Atelier KK

[Småstrandgaten 4. Gjensidige Forsikringsselskap og Theodor Olsen's Eftf.]

1926-02-19

Småstrandgaten 4. Gjensidige Forsikringsselskap og Theodor Olsen's Eftf.

Vindu, Gullsmed- og Juvelforretning, Guldsmed- & juvelerforretninger, Gatelys, Gutt, Boy, Forsikringsselskap, Hydrant, Fotospøkelse, Assuranceselskaper

Fotografi ubb-kk-n-287-036

Atelier KK

[Småstrandgaten]

Småstrandgaten

Gullsmed- og Juvelforretning, Gatelys, By- og småsteder, Cities and villages, Bank, Gate, Butikk, Shop, Lastebil, Forsikringsselskap, Brostein, Fotospøkelse, Bøttehatt, Mote

Fotografi ubb-kk-n-315-027

Atelier KK

[Småstrandgaten 4. Gjensidige Forsikringsselskap og Theodor Olsen's Eftf]

1926-02-19

Småstrandgaten 4. Gjensidige Forsikringsselskap og Theodor Olsen's Eftf

Vindu, Gullsmed- og Juvelforretning, Guldsmed- & juvelerforretninger, Gatelys, Forsikringsselskap, Hydrant, Assuranceselskaper

Fotografi ubb-kk-n-287-035

Olai Schumann Olsen

[Småstrandgaten]

Småstrandgaten

Guldsmed- & juvelerforretninger, By- og småsteder, Cities and villages, Gate, Politikonstabel, Gullsmed

Fotografi ubb-so-0623

Atelier KK

[Småstrandgaten 4. Gjensidige Forsikringsselskap og Theodor Olsen's Eftf]

1926-02-19

Småstrandgaten 4. Gjensidige Forsikringsselskap og Theodor Olsen's Eftf

Vindu, Gullsmed- og Juvelforretning, Guldsmed- & juvelerforretninger, Gatelys, Forsikringsselskap, Hydrant, Assuranceselskaper

Fotografi ubb-kk-n-287-034

Atelier KK

Bergen - Strandgaten

Gatelys, Postkort, By- og småsteder, Cities and villages, Bank, Gate, Reklame, Lastebil, Forretningsgård, Trikkeskinner, Apotek, Trikk

Fotografi ubb-kk-pk-2109

Atelier KK

[Theodor Olsens Eftf., Småstrandgaten 4]

Theodor Olsens Eftf., Småstrandgaten 4

Gullsmed- og Juvelforretning, Guldsmed- & juvelerforretninger, Gatelys, Gate, Butikk, Shop, Personbil, Skredderforretning, Skræddere

Fotografi ubb-kk-n-315-016