Atelier KK

[Småstrandgaten 4. Gjensidige Forsikringsselskap og Theodor Olsen's Eftf.]

1926-02-19

Småstrandgaten 4. Gjensidige Forsikringsselskap og Theodor Olsen's Eftf.

Gatelys, Gutt, Forsikringsselskap, Vindu, Hydrant, Fotospøkelse, Gullsmed- og Juvelforretning, Guldsmed- & juvelerforretninger, Assuranceselskaper

Fotografi ubb-kk-n-287-036

Atelier KK

[Småstrandgaten]

Småstrandgaten

Gatelys, By- og småsteder, Butikk, Gate, Bank, Lastebil, Forsikringsselskap, Brostein, Fotospøkelse, Bøttehatt, Mote, Gullsmed- og Juvelforretning

Fotografi ubb-kk-n-315-027

Atelier KK

[Småstrandgaten 4. Gjensidige Forsikringsselskap og Theodor Olsen's Eftf]

1926-02-19

Småstrandgaten 4. Gjensidige Forsikringsselskap og Theodor Olsen's Eftf

Gatelys, Forsikringsselskap, Vindu, Hydrant, Gullsmed- og Juvelforretning, Guldsmed- & juvelerforretninger, Assuranceselskaper

Fotografi ubb-kk-n-287-035

Olai Schumann Olsen

[Småstrandgaten]

Småstrandgaten

By- og småsteder, Gate, Politikonstabel, Gullsmed, Guldsmed- & juvelerforretninger

Fotografi ubb-so-0623

Atelier KK

[Småstrandgaten 4. Gjensidige Forsikringsselskap og Theodor Olsen's Eftf]

1926-02-19

Småstrandgaten 4. Gjensidige Forsikringsselskap og Theodor Olsen's Eftf

Gatelys, Forsikringsselskap, Vindu, Hydrant, Gullsmed- og Juvelforretning, Guldsmed- & juvelerforretninger, Assuranceselskaper

Fotografi ubb-kk-n-287-034

Atelier KK

Bergen - Strandgaten

Gatelys, By- og småsteder, Postkort, Gate, Bank, Reklame, Lastebil, Forretningsgård, Trikkeskinner, Apotek, Trikk

Fotografi ubb-kk-pk-2109

Atelier KK

[Theodor Olsens Eftf., Småstrandgaten 4]

Theodor Olsens Eftf., Småstrandgaten 4

Gatelys, Personbil, Butikk, Gate, Skredderforretning, Gullsmed- og Juvelforretning, Guldsmed- & juvelerforretninger, Skræddere

Fotografi ubb-kk-n-315-016