Atelier KK

[Ravneberget sekundærstasjon]

1928-02-17

Ravneberget sekundærstasjon

Vindu, Elektrisitetsverk, Offentlige kontorer, Kraftledning, Sekundærstasjon

Fotografi ubb-kk-n-276-015

Atelier KK

[Ravneberget sekundærstasjon]

1928-02-17

Ravneberget sekundærstasjon

Inngangsparti, Vindu, Elektrisitetsverk, Offentlige kontorer, Sekundærstasjon

Fotografi ubb-kk-n-276-014

Atelier KK

[Ravneberget sekundærstasjon]

Ravneberget sekundærstasjon

Vindu, Elektrisitetsverk, Offentlige kontorer, Kraftledning, Sekundærstasjon

Fotografi ubb-kk-n-276-016

Atelier KK

[Ravneberget sekundærstasjon]

1928-02-17

Ravneberget sekundærstasjon

Inngangsparti, Vindu, Elektrisitetsverk, Offentlige kontorer, Sekundærstasjon

Fotografi ubb-kk-n-276-013