Knud Knudsen

Grønlands nye Kirke i Kristiania

Grønland kirke, Grønlandsleiret 34. Oppført som langkirke i nyromantisk stil. Arkitekt Wilhelm von Hanno. Kirken bygd i 1860-årene. Innviet 3.mars 1869. Bygningen bak kirke til venstre er Grønland brannstasjon. Gata som går opp til høyre ...

Gatelys, Kvinne, Kirke, Gate, By- og småsteder, Tregjerde, Brannstasjon, Fotospøkelse

Fotografi ubb-kk-1318-0700

Knud Knudsen

Parti af Kristiania

Gatelys, Kirke, By- og småsteder

Fotografi ubb-kk-ns-0860

Ukjent

Den ny kirke paa Grønland

Fra Illustreret Nyhedsblad side 29, årgang 05.02.1865

Kirke, Xylografi

Fotografi ubb-bs-ok-19884