Atelier KK

[Strandgaten]

Bygninger, Gate, Oversiktsbilde, Overview, Lastebil

Fotografi ubb-kk-n-315-018

Gustav Brosing

Strandgaten

Sykkel, Butikk, Shop, Personbil, Forretningsgård

Fotografi ubb-bros-05168

Gustav Brosing

Strandgaten

1959-05-12

Sykkel, By- og småsteder, Cities and villages, Gate, Butikk, Shop, Lastebil, Opel, Personbil, Forretningsgård, Varesykkel

Fotografi ubb-bros-00435