Atelier KK

[Bolighus på Hellen]

Bolighus på Hellen

Fjell, Oversiktsbilde, Overview, Bolighus, Residential Building

Fotografi ubb-kk-n-278-011

Atelier KK

[Boligområde på Solbakken]

Boligområde på Solbakken

Balkong, Bolighus, Residential Building, Ark, Telefonstolpe, Boligfelt

Fotografi ubb-kk-n-255-043a

Atelier KK

[Boligområde Øyjorde/Solbakken]

Boligområde Øyjorde/Solbakken

Fjell, Balkong, Bolighus, Residential Building, Ark, Karnapp, Boligfelt

Fotografi ubb-kk-n-255-043b