Knud Knudsen

Victoria Terrasse, Kristiania

Victoria terrasse ble anlagt i 1880-årene. Arkitekt var henrik Thrap-Meyer.

Boligkompleks

Fotografi ubb-kk-1622-09020

Knud Knudsen

Victoria Terrasse, Kristiania.

Boligkompleks

Fotografi ubb-kk-1318-3373

Knud Knudsen

Victoria Terrasse, Kristiania.

Boligkompleks

Fotografi ubb-kk-1318-3373x

Knud Knudsen

Parti af Kristiania.

Fotografert fra Akershus festning mot Pipervika

By- og småsteder, Oversiktsbilde, Kaianlegg

Fotografi ubb-kk-2127-0733