Atelier KK

[Norges Kooperative Landsforenings kongress i Bergen]

Kongressen ble holdt i Konsertpallet. Kongressen åpnet 27. juni 1933, og det var 450 representanter og 700 tilreisende kooperatører til Bergen.

Gate, Mann, Hatt, Spaserstav/stokk

Fotografi ubb-kk-n-379-028

Atelier KK

[Norges Kooperative Landsforenings kongress i Bergen]

Kongressen ble holdt i Konsertpallet. Kongressen åpnet 27. juni 1933, og det var 450 representanter og 700 tilreisende kooperatører til Bergen.

Mann

Fotografi ubb-kk-n-379-032

Atelier KK

[Norges Kooperative Landsforenings kongress i Bergen]

Kongressen ble holdt i Konsertpallet. Kongressen åpnet 27. juni 1933, og det var 450 representanter og 700 tilreisende kooperatører til Bergen.

Gruppeportrett, Mann

Fotografi ubb-kk-n-379-025

Atelier KK

[Norges Kooperative Landsforenings kongress i Bergen]

Kongressen ble holdt i Konsertpalleet. Kongressen åpnet 27. juni 1933, og det var 450 representanter og 700 tilreisende kooperatører til Bergen.

Mann, Hatt, Dress

Fotografi ubb-kk-n-379-042

Atelier KK

[Norges Kooperative Landsforenings kongress i Bergen]

Kongressen ble holdt i Konsertpallet. Kongressen åpnet 27. juni 1933, og det var 450 representanter og 700 tilreisende kooperatører til Bergen.

Gruppeportrett, Mann

Fotografi ubb-kk-n-379-026

Atelier KK

[Norges Kooperative Landsforenings kongress i Bergen]

Kongressen ble holdt i Konsertpallet. Kongressen åpnet 27. juni 1933, og det var 450 representanter og 700 tilreisende kooperatører til Bergen.

Mann

Fotografi ubb-kk-n-379-030

Atelier KK

[Norges Kooperative Landsforenings kongress i Bergen]

Kongressen ble holdt i Konsertpallet. Kongressen åpnet 27. juni 1933, og det var 450 representanter og 700 tilreisende kooperatører til Bergen.

Avis, Mann, Hatt, Frakk, Pipe

Fotografi ubb-kk-n-379-027

Atelier KK

[Norges Kooperative Landsforenings kongress i Bergen]

Kongressen ble holdt i Konsertpallet. Kongressen åpnet 27. juni 1933, og det var 450 representanter og 700 tilreisende kooperatører til Bergen.

Mann, Hatt, Dress

Fotografi ubb-kk-n-379-038

Truls Wiel Wilson

Automobil i gatekrysset Neumanns Gade og Sverres Gade

Levert av Ingeniør T. W. Wilson (Etabl. 1914)

Personbil, Uniform, Sjåfør

Fotografi ubb-tww-1335

Atelier KK

[Norges Kooperative Landsforenings kongress i Bergen]

Kongressen ble holdt i Konsertpallet. Kongressen åpnet 27. juni 1933, og det var 450 representanter og 700 tilreisende kooperatører til Bergen.

Mann

Fotografi ubb-kk-n-379-031

Truls Wiel Wilson

Automobil i gatekrysset Neumanns Gade og Sverres Gade

Levert av Ingeniør T. W. Wilson (Etabl. 1914)

Personbil, Uniform, Sjåfør

Fotografi ubb-tww-1336