Atelier KK

[Interiør fra kontoret til Bergens Annonce Byrå A/S (BAB)]

Interiør fra kontoret til Bergens Annonce Byrå A/S (BAB)

Kontor, Kvinne, Kvinner i arbeid, Reklame, Mann, Skrivebord, Reklamebureauer

Fotografi ubb-kk-n-422-112

Atelier KK

[Interiør fra kontoret til Bergens Annonce Byrå (BAB)]

Interiør fra kontoret til Bergens Annonce Byrå (BAB)

Kontor, Kvinne, Kvinner i arbeid, Reklame, Skrivebord, Reklamebureauer

Fotografi ubb-kk-n-422-111