Atelier KK

[Lungegårdskaien 1 / Kaigaten]

Lungegårdskaien 1 / Kaigaten

Gatelys, By- og småsteder, Gate, Meieri

Fotografi ubb-kk-n-315-026

Widerøe's Flyveselskap A/S

Jernbanestasjonen - Bergen

Flyfoto, Jernbanestasjon, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, By- og småsteder, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-sh-005038