Marcus Selmer

Møllendal

Øvre Møllendal gård(?), eid av slekten Hagelsten. Ble i 1868 solgt til Bergen Kommune som anla Møllendal kirkegård der. Kilde: Bergen Byleksikon

Gård

Fotografi ubb-s-105