Seminariet, Stord

Eneret Gram/Fot. S.E.F. Endsjøs Forlag

Postkort, Brygge, Båt, Bolighus, Lærerskole

Postkort ubb-bs-pkn-00537

Atelier KK; Ingebrigtsen, I.

Parti fra Fitjar, Sunnhordland

Bildet skal være tatt på Rommetveit

Landskap, Bolighus, Vik

Fotografi ubb-kk-pk-7476

Knud Knudsen & Co.

3022. Seminariet Stord

Postkort, Bolighus, Lærerskole

Postkort ubb-bs-pkn-00535

Jørgen Grundtvig-Olsen

[Rommetvedt]

1919-05-18

Kvinne, Vei, Gård, Hatt, Matrosdress, Panorama

Fotografi ubb-go-a-0672

Knud Knudsen & Co.

3021. Seminariet Stord

Postkort, Bolighus, Lærerskole

Postkort ubb-bs-pkn-00536

Knud Knudsen

Seminaribygningen paa Stordøen

Hage, Tregjerde, Steingjerde, Lærerskole

Fotografi ubb-kk-ns-0481

Jørgen Grundtvig-Olsen

Stordöen. Rommetvedt

1929-07-07

Landskap, Personbil, Vei, Panorama

Fotografi ubb-go-a-0673

Knud Knudsen

Seminaribygningen paa Stordøen

Hage, Tregjerde, Lærerskole

Fotografi ubb-kk-ns-0482