Trygve Schønfelder

"byggeplass for Skillingsbanken"

1972-01-13

Bygningsarbeider, Arbeider, Mann, Arbeidsklær, Høyblokk, Arbeidsredskap

Fotografi ubb-ts-35-1183a

Widerøe's Flyveselskap A/S

Toppe

1966-06-28

Gård, Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-166641

Widerøe's Flyveselskap A/S

Slettestølen, Åsane

1961-05-16

Mjølkeråen til venstre med Laberget i forgrunnen og Toppe opp til høyre

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-018062

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Salhus?]

1966-06-28

Salhus?

Gård, Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-166640

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Toppe]

1966-06-28

Toppe

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-166644

Widerøe's Flyveselskap A/S

Toppe

1966-06-28

Toppe med Toppe hønseri der senteret ligger i dag.

Flyfoto, Oversiktsbilde, Hønseri

Fotografi ubb-w-f-166642

Widerøe's Flyveselskap A/S

Mjølkeråen

1963-06-06

Gård, Bolighus, Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-109310

Widerøe's Flyveselskap A/S

Ytre Morvik_x000d_ Ytre Morvik

1963-06-06

Vei, Bolighus, Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-109316

Trygve Schønfelder

Skillingsbanken

1972-01-11

Kontorbygg, Bank, Kontorrekvisita, Resepsjon, Kontorutstyr

Fotografi ubb-ts-35-1183f