Atelier KK

[E. Galtung Døsvig, Olav Kyrres gate 25-27]

E. Galtung Døsvig, Olav Kyrres gate 25-27

By- og småsteder, Gate, Brostein, Trikkeskinner, Markise, Manufakturhandel, Varemagasin

Fotografi ubb-kk-n-315-029