Widerøe's Flyveselskap A/S

[Kloppedalsveien]

1961-05-17

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-017245

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Kloppedalsveien]

1961-05-17

Kloppedalsveien

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-017270

Enoch Djupdræt

[Fana Installasjonbureau.]

Kloppedalsveien 2 på Hop

Bygninger, Snø, Vinter, Kjøtthandel, Elektrisk forretning, Slakter

Fotografi ubb-dju-bx-0064