Gustav Brosing

Fastings Minde

1958-03-25

Tidligere lyststed,senere mentalsykehus opprettet av lege Frants Th. Rosenberg. Eiendommen overtatt av kommunen i 1913. Sykehuset ble drevet kommunalt fram til 1957. Fra 1968 Kunsthistorisk institutt ved UiB

Mentalsykehus, Lyststed

Fotografi ubb-bros-00350

Gustav Brosing

Fasting Minde

1959-04-05

Fastings Minde. Hovedhuset sett fra nordøst

Mentalsykehus, Tregjerde, Lyststed

Fotografi ubb-bros-00430a

Gustav Brosing

[Fastings Minde]

Sykehus

Fotografi ubb-bros-07721

Gustav Brosing

Fastings Minde

1962-06-05

By- og småsteder, Mentalsykehus, Lysthus

Fotografi ubb-bros-03283

Gustav Brosing

Fastings Minde

Sykehus

Fotografi ubb-bros-07711

Gustav Brosing

Fastings Minde

Sykehus, Trebenk

Fotografi ubb-bros-07717

Gustav Brosing

Fastings Minde

1959-04-05

Fastings Minde, østfasade, sett fra nordøst. De små toiletskurene t.v. for bygningen skal rives for sjøfartsmuseets nybygg.

Mentalsykehus, Lyststed

Fotografi ubb-bros-00431

Gustav Brosing

Fastings Minde

1959-04-05

Lyststed som ble reist av Claus Fasting. Den senere eier lege Frantz Th.Rosenberg opprettet et mentalsykehus. Fra 1913-1957 drevet av Bergen kommune. Fra 1968 Kunsthistorisk institutt, UiB. I 2004 Senter for kulturforsking til der.

Mentalsykehus, Lyststed

Fotografi ubb-bros-00432

Gustav Brosing

Fastings Minde

Sykehus, Tregjerde

Fotografi ubb-bros-07720

Gustav Brosing

Fastings Minde

Vei, Sykehus, Tregjerde

Fotografi ubb-bros-07719

Gustav Brosing

[Fastings Minde]

Fastings Minde

Uthus, Tretrapp

Fotografi ubb-bros-07713

Widerøe's Flyveselskap A/S

Bjørgvin Margarinfabrikk, Bergen

Flyfoto, Oversiktsbilde, Smørfabrikk

Fotografi ubb-w-sh-005008

Gustav Brosing

Fastings Minde

Sykehus, Tregjerde

Fotografi ubb-bros-07712

Gustav Brosing

Fastings Minde

Mentalsykehus, Lyststed

Fotografi ubb-bros-03285

Gustav Brosing

[Fastings Minde]

Fastings Minde

Bolighus, Uthus

Fotografi ubb-bros-07715

Olai Schumann Olsen

Fastings Minde

Lege Frants Th. Rosenberg ble eier av Fastings Minde i 1865 og opprettet et mentalsykehus for mannlige pasienter. Eiendommen ble overtatt av kommunen i 1913 og drevet kommunalt fram til 1957.

By- og småsteder, Sykehus

Fotografi ubb-so-0180

Gustav Brosing

Fastings Minde

Sykehus

Fotografi ubb-bros-07714

Gustav Brosing

Fastings Minde, sett fra nordvest

Mentalsykehus, Lyststed

Fotografi ubb-bros-03286

Gustav Brosing

Fastings Minde

1962-06-05

Mentalsykehus, Stakittgjerde, Lyststed

Fotografi ubb-bros-03284

Gustav Brosing

Fastings Minde. Lysthus i hagen nord for hovedhuset

1959-04-05

Lysthus

Fotografi ubb-bros-00433

Gustav Brosing

[Fastings Minde]

Fastings Minde

Tømmer, Skur

Fotografi ubb-bros-07716

Gustav Brosing

Fasings Minde

Sykehus

Fotografi ubb-bros-07722