Widerøe's Flyveselskap A/S

[Skålevik]

1961-08-17

Skålevik

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-051311

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Skålevikneset]

1962-07-18

Skålevikneset

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-080486

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Skålevik]

1961-08-17

Skålevik

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-051306

Widerøe's Flyveselskap A/S

V.P.C. Skålevik

A.S Vestlandske Petroleumscompagni (Norske ESSO A/S), Skålevik

Flyfoto, Oversiktsbilde, Oljetank, Oljeraffineri

Fotografi ubb-w-sh-005608

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Skålevik]

1961-08-17

Skålevik

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-051299

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Skålevik]

1961-08-17

Skålevik

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-051303

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Skålevik]

1961-08-17

Skålevik

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-051296

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Skålevik]

1961-08-17

Skålevik

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-051294

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Skålevikneset]

1962-07-18

Skålevikneset

Flyfoto, Fabrikk, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-080487

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Esso, Skålevik]

1948-10-08

Esso, Skålevik

Flyfoto, Oversiktsbilde, Oljeraffineri

Fotografi ubb-w-sh-013829

Atelier KK

[Skålevik]

Hovedimportanlegget til Vestlandske Petroleumscompagni/Norsk Esso. Mer informasjon om stedet og selskapets historie finnes på Arkivverket

Bygninger, Snø, Båt, Boat, Vinter, Kaianlegg, Oljetank, Oljeindustri, Oljeraffineri, Tankanlegg, Oljeselskap

Fotografi ubb-kk-n-417-177

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Skålevik]

1961-08-17

Skålevik

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-051310

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Skålevik]

1961-08-17

Skålevik

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-051313

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Skålevik]

1961-08-17

Skålevik

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-051305

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Skålevik]

1964-09-21

Skålevik

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-146841

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Skålevik]

1961-08-17

Skålevik

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-051302

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Skålevik]

1961-08-17

Skålevik

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-051291

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Skålevik]

1961-08-17

Skålevik

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-051308

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Skålevik]

1961-08-17

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-051300

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Skålevikneset]

1962-07-18

Skålevikneset

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-080485

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Skålevik]

1961-08-17

Skålevik

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-051292

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Skålevik]

1961-08-17

Skålevik

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-051312

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Skålevik]

1961-08-17

Skålevik

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-051309

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Skålevik]

1961-08-17

Skålevik

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-051297

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Skålevik]

1961-08-17

Skålevik

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-051301

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Skålevik]

1961-08-17

Skålevik

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-051295

Atelier KK

[Skålevik]

Hovedimportanlegget til Vestlandske Petroleumscompagni/Norsk Esso. Mer informasjon om stedet og selskapets historie finnes på Arkivverket

Bygninger, Snø, Båt, Boat, Vinter, Kaianlegg, Oljefat, Oljetank, Oljeindustri, Oljeraffineri, Tankanlegg, Oljeselskap

Fotografi ubb-kk-n-417-176

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Skålevik]

1961-08-17

Skålevik

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-051298

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Skålevik]

1961-08-17

Skålevik

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-051307

Widerøe's Flyveselskap A/S

Skålevikneset pr. Bergen

1961-08-17

Flyfoto, Oversiktsbilde, Vik

Fotografi ubb-w-f-051293

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Skålevik]

1961-08-17

Skålevik

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-051304

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Skålevik]

1961-08-17

Skålevik

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-051314