Widerøe's Flyveselskap A/S

[Kronstad]

1963-06-02

Kronstad

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-106139

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Fjøsanger. Solheim kirkegård]

1963-06-02

Fjøsanger. Solheim kirkegård

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-106146

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Løvstakksiden. Solheim kirkegård]

1963-06-02

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-106148

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Løvstakksiden?]

1963-06-02

Løvstakksiden?

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-106151

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Kronstad. Danmarksplass]

1963-06-01

Kronstad. Danmarksplass

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-105029

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Langs Fjøsangerveien]

1963-06-02

Langs Fjøsangerveien

Flyfoto, Oversiktsbilde, Gravplass

Fotografi ubb-w-f-106140

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Løvstakkveien. Solheim gravplass. Løvstakksiden]

1961-08-17

Flyfoto, Oversiktsbilde, Gravplass

Fotografi ubb-w-f-052975

W. Omstad

Bergen. Nykronborg skole

Flyfoto, Postkort, Oversiktsbilde, Skole

Fotografi ubb-bros-04692

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Solheim kirkegård]

1963-06-02

Solheim kirkegård

Flyfoto, Oversiktsbilde, Gravplass

Fotografi ubb-w-f-106147

Widerøe's Flyveselskap A/S

[løvstakksiden]

1963-06-02

løvstakksiden

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-106149

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Løvstakksiden]

1963-06-02

Løvstakksiden

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-106150

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Solheimsviken. Løvstakksiden]

1963-06-01

Solheimsviken. Løvstakksiden

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-104959

[Fjøsangerveien. Løvstakksiden]

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-086170

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Solheim gravplass. Løvstakksiden]

1961-08-17

Flyfoto, Oversiktsbilde, Gravplass

Fotografi ubb-w-f-052976

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Solheimslien]

1963-06-02

Solheimslien

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-106137