Ukjent

7035 Eina

Fot. Widerøe's Flyveselskap A/S

Landskap, Flyfoto, Postkort, Bygd, Oversiktsbilde, Vann, Jernbaneskinner

Postkort ubb-bs-pkn-00799

Ukjent

10904 Fra Eina

Enerett: Carl Normanns Kunstforlag

Landskap, Postkort, Bygd, Vann, Trebygning

Postkort ubb-bs-pkn-00798

Carl Normann

1184 Einavand

Eneret 1920 Carl Normann, Hamar. Kortet er poststemplet 08.08.1928

Landskap, Postkort, Robåt, Vann

Postkort ubb-bs-pkn-00796

Ukjent

7034 Eina

Fot. Widerøe's Flyveselskap A/S

Landskap, Flyfoto, Postkort, Bygd, Oversiktsbilde, Vann

Postkort ubb-bs-pkn-00797