Knud Knudsen

Parti ved Skaumabro mellem Bjærkaker og Ausberg.

Dagens Berkåk og Ulsberg.

Foss, Kvern/mølle (bygdemølle), Stabbestein, Trebalje

Fotografi ubb-kk-1318-1327

Knud Knudsen

Parti mellem Drivsstuen og Kongsvold, Dovrefjeld

Vei, Rekkverk

Fotografi ubb-kk-ns-1426

Knud Knudsen

Parti ved Skaumabro mellem Bjerkaker og Ausberg

Dagens Bjekåk og Ulsberg

Skog, Elvestryk

Fotografi ubb-kk-ns-1408

Knud Knudsen

Parti mellem Støren og Præsthus

Vei, Elv, Stabbestein, Skigard

Fotografi ubb-kk-1318-1306

Knud Knudsen

Parti mellem Bjerkaker og Ausberg.

Dagens Berkåk og Ulsberg.

Vann, Skog

Fotografi ubb-kk-1318-1331

Knud Knudsen

Skydsskiftet Aune, Opdal

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Uthus, Stall

Fotografi ubb-kk-ns-1415

Knud Knudsen

Parti fra Opdal.

Kvinne, Barn og mor, Hverdagsklær, Flettet korg, Skaut, Stue, Rokk, Laft

Fotografi ubb-kk-1318-1344

Knud Knudsen

Skydsskiftet Kongsvold, Dovrefjeld.

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Uthus

Fotografi ubb-kk-1318-1357

Knud Knudsen

Parti mellem Præsthus og Garli.

Trebro, Stabbestein, Elvestryk

Fotografi ubb-kk-1318-1318

Knud Knudsen

Skydsskiftet Aune, Opdal.

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Postveien til Trondheim

Fotografi ubb-kk-1318-1341

Knud Knudsen

Størens Hotel

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Landhandel

Fotografi ubb-kk-ns-1385

Knud Knudsen

Skydsskiftet Kongsvold, Dovrefjeld.

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Hestekjerre, Uthus, Håndkjerre, Karjol

Fotografi ubb-kk-1318-1360

Knud Knudsen

Parti ved Skaumabro mellem Bjærkaker og Ausberg.

Dagens Beråk og Ulsberg

Foss, Trebro, Kvern/mølle (bygdemølle)

Fotografi ubb-kk-1318-1328

Knud Knudsen

Parti mellem Drivstuen og Kongsvold, Dovrefjeld.

Knudsens mørkeromstelt står langs veien på venstre side midt i bildet.

Fjell, Vei, Elv, Stabbestein, Telegrafstolpe, Mørkeromstelt

Fotografi ubb-kk-1318-1350

Knud Knudsen

Parti ved Støren, Trondhjem

Fotografi ubb-kk-ns-1377

Knud Knudsen

Parti fra Skydsskiftet Hjerken.

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Hestekjerre, Håndkjerre, Helletak

Fotografi ubb-kk-1318-1366

Knud Knudsen

Parti fra Opdal

Vei

Fotografi ubb-kk-ns-1417

Knud Knudsen

Kvænfossen mellem Støren og Præsthus

Foss, Kvern/mølle (bygdemølle)

Fotografi ubb-kk-ns-1391

Knud Knudsen

Parti mellem Støren og Præsthus.

Vei, Elv, Stabbestein

Fotografi ubb-kk-1318-1303

Knud Knudsen

Parti af Dovrefjeld mellem Kongsvold og Hjerken.

Fjell

Fotografi ubb-kk-1318-1363

Knud Knudsen

Størens Jernbanestation

Tog, Jernbanestasjon, Jernbaneskinner, Dresin

Fotografi ubb-kk-ns-1383

Knud Knudsen

Stavaabro mellem Bjerkaker og Ausberg

Dagens Berkåk og Ulsberg

Trebro, Elvestryk

Fotografi ubb-kk-1318-1330

Knud Knudsen

Parti mellem Drivsstuen og Kongsvold, Dovrefjeld

Vei, Telegrafstolpe

Fotografi ubb-kk-ns-1429

Knud Knudsen

Skydsskiftet Fokstuen.

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Oversiktsbilde, Skigard

Fotografi ubb-kk-1318-1372

Knud Knudsen

Parti mellem Præsthus og Garli.

Trebro, Elvestryk

Fotografi ubb-kk-1318-1321

Knud Knudsen

Parti ved Orkla Bro

Gammel bro over elven. Ikke dagens Orkla bro som ble bygget i 1921 ved etablering av Dovrebanen. Lå i strekket mellom Ulsberg og Stuen

Bro, Elv

Fotografi ubb-kk-ns-1412

Knud Knudsen

Skydsskiftet Bjerkaker.

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Tregjerde

Fotografi ubb-kk-1318-1324

Knud Knudsen

Parti mellem Præsthus og Garli

Foss, Kvern/mølle (bygdemølle)

Fotografi ubb-kk-ns-1400

Knud Knudsen

Parti mellem Drivsstuen og Kongsvold, Dovrefjeld

Vei, Stabbestein, Telegrafstolpe

Fotografi ubb-kk-ns-1428

Knud Knudsen

Parti mellem Præsthus og Garli

Knudsens mørkeromstelt står på høyre side av veien midt i bildet.

Fotografi ubb-kk-ns-1398

Knud Knudsen

Parti mellem Garli og Bjerkaker

Elvestryk

Fotografi ubb-kk-ns-1405

Knud Knudsen

Parti mellem Præsthus og Garli.

Foss, Kvern/mølle (bygdemølle), Stabbestein, Elvestryk

Fotografi ubb-kk-1318-1319

Knud Knudsen

Parti fra Skydsskiftet Hjerken.

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Oversiktsbilde, Uthus

Fotografi ubb-kk-1318-1365

Knud Knudsen

Parti mellem Drivstuen og Kongsvold, Dovrefjeld.

Fjell, Vei, Elv, Stabbestein, Telegrafstolpe

Fotografi ubb-kk-1318-1354

Knud Knudsen

Kvænfossen mellem Støren og Præsthus.

Foss, Kvern/mølle (bygdemølle)

Fotografi ubb-kk-1318-1301

Knud Knudsen

Parti mellem Rise og Drivstuen, Opdal.

Trebro, Elvestryk

Fotografi ubb-kk-1318-1346

Knud Knudsen

Parti ved Gulfossen, Trondhjem

Foss, Bro

Fotografi ubb-kk-ns-1374

Knud Knudsen

Parti fra Skydsskiftet Hjerken.

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Oversiktsbilde, Uthus, Helletak

Fotografi ubb-kk-1318-1369

Knud Knudsen

Parti mellem Præsthus og Garli

Elvestryk

Fotografi ubb-kk-ns-1401

Knud Knudsen

Størens Jernbanestation

Jernbanestasjon

Fotografi ubb-kk-ns-1381

Knud Knudsen

Parti mellem Støren og Præsthus.

Knudsens mørkeromstelt står mannen på venstre side av veien.

Kvinne, Vei, Mann, Elv, Stabbestein, Skigard, Mørkeromstelt

Fotografi ubb-kk-1318-1305

Knud Knudsen

Parti ved Skaumabro mellem Bjerkaker og Ausberg.

Dagens Berkåk og Ulsberg.

Trebro, Elv, Stabbestein

Fotografi ubb-kk-1318-1326

Knud Knudsen

Parti ved Skaumabro mellem Bjerkaker og Ausberg

Dagens Berkåk og Ulsberg

Foss, Bro, Kvern/mølle (bygdemølle)

Fotografi ubb-kk-ns-1407

Knud Knudsen

Parti mellem Støren og Præsthus.

Knud Knudsens mørkeromstelt står i svingen på høyre side av broen.

Vei, Gård, Trebro, Stabbestein, Elvestryk, Mørkeromstelt

Fotografi ubb-kk-1318-1309

Knud Knudsen

Parti fra Skydsskiftet Hjerken

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Uthus

Fotografi ubb-kk-1318-1364

Knud Knudsen

Parti mellem Drivsstuen og Kongsvold, Dovrefjeld

Knudsens mørkeromstelt er oppslåt på møteplassen langs veien på venstre siden.

Vei, Elv, Stabbestein, Mørkeromstelt

Fotografi ubb-kk-ns-1424

Knud Knudsen

Parti ved Gulfossen, Trondhjem

Foss, Bro

Fotografi ubb-kk-ns-1373

Knud Knudsen

Parti ved Kvænfossen mellem Støren og Præsthus.

Foss, Kvern/mølle (bygdemølle), Elvebåt

Fotografi ubb-kk-1318-1300

Knud Knudsen

Parti ved Pynten mellem Bjerkaker og Ausberg.

Dagens Berkåk og Ulsberg.

Vei, Tregjerde

Fotografi ubb-kk-1318-1333

Knud Knudsen

Skydsskiftet Kongsvold, Dovrefjeld.

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Uthus

Fotografi ubb-kk-1318-1358

Knud Knudsen

Størens Jernbanestation.

Jernbanestasjon, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-kk-1318-1295

Knud Knudsen

Parti mellem Præsthus og Garli.

Fossum bru. Husmannsplassen Litjåsen, i Soknedalen..

Foss, Trebro, Kvern/mølle (bygdemølle), Husmannsplass

Fotografi ubb-kk-1318-1316

Knud Knudsen

Skydsskiftet Ausberg.

Knudsens mørkeromstelt plassert mellom de to byggene. Ulsberg skysstasjon

Hest, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Hestekjerre, Skysskar, vognmann, kusk, Mørkeromstelt

Fotografi ubb-kk-1318-1335

Knud Knudsen

Skydsskiftet Rise, Opdal.

Hest, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Skysskar, vognmann, kusk, Karjol

Fotografi ubb-kk-1318-1342

Knud Knudsen

Parti ved Støren

Uthus, Skigard

Fotografi ubb-kk-ns-1387

Knud Knudsen

Parti ved Støren

Skog, Skigard

Fotografi ubb-kk-ns-1386

Knud Knudsen

Parti ved Støren.

Oversiktsbilde

Fotografi ubb-kk-1318-1293

Knud Knudsen

Parti fra Hjerkin, Dovrefjeld

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Uthus, Stall

Fotografi ubb-kk-ns-1437

Knud Knudsen

Parti mellem Præsthus og Garli

Foss

Fotografi ubb-kk-ns-1399

Knud Knudsen

Parti ved Gulfossen, Trondhjem

Foss

Fotografi ubb-kk-ns-1370

Knud Knudsen

Parti fra Opdal

Kvinne, Barneklær, Barn og mor, Jente, Gutt, Hverdagsklær, Flettet korg, Skaut, Søsken, Rokk, Spinning

Fotografi ubb-kk-ns-1419

Knud Knudsen

Parti ved Gulfossen mellem Trondhjem og Støren.

Oversiktsbilde, Elvestryk

Fotografi ubb-kk-1318-1290

Knud Knudsen

Parti ved Kvænfossen mellem Støren og Præsthus

Elvestryk

Fotografi ubb-kk-1318-1299

Knud Knudsen

Parti mellem Præsthus og Garli

Foss, Vei, Kvern/mølle (bygdemølle), Stabbestein

Fotografi ubb-kk-ns-1402

Knud Knudsen

Parti ved Støren.

Oversiktsbilde, Elv

Fotografi ubb-kk-1318-1297

Knud Knudsen

Parti mellem Rise og Drivstuen, Opdal (Magalaupe)

Fotografi ubb-kk-ns-1421

Knud Knudsen

Parti af Drivstuen

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Uthus, Stall

Fotografi ubb-kk-ns-1423

Knud Knudsen

Parti ved Skydsskiftet Rise, Opdal

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Uthus, Stall

Fotografi ubb-kk-ns-1418

Knud Knudsen

Skydsskiftet Kongsvold, Dovrefjeld

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Oversiktsbilde, Uthus

Fotografi ubb-kk-1318-1361

Knud Knudsen

Parti mellem Præsthus og Garli

Trebro, Kvern/mølle (bygdemølle), Elvestryk

Fotografi ubb-kk-ns-1403

Knud Knudsen

Parti fra Hjerkin, Dovrefjeld

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Håndkjerre

Fotografi ubb-kk-ns-1436

Knud Knudsen

Parti mellem Præsthus og Garli

Bro, Elvestryk

Fotografi ubb-kk-ns-1404

Knud Knudsen

Skydsskiftet Aune, Opdal

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Karjol

Fotografi ubb-kk-ns-1416

Knud Knudsen

Parti mellem Præsthus og Garli.

Vei, Stabbestein, Elvestryk

Fotografi ubb-kk-1318-1317

Knud Knudsen

Parti af Dovrefjeld mellem Kongsvold og Hjerken.

Fjell, Mann

Fotografi ubb-kk-1318-1362

Knud Knudsen

Parti ved Orkla Bro

Gammel bro over elven. Ikke dagens Orkla bro som ble bygget i 1921 ved etablering av Dovrebanen. Lå i strekket mellom Ulsberg og Stuen

Skog, Elvestryk

Fotografi ubb-kk-ns-1413

Knud Knudsen

Parti ved Støren, Trondhjem

Fotografi ubb-kk-ns-1378

Knud Knudsen

Parti ved Gulfossen mellem Trondhjem og Støren.

Bro, Elvestryk

Fotografi ubb-kk-1318-1289

Knud Knudsen

Parti mellem Støren og Præsthus

Elvestryk

Fotografi ubb-kk-ns-1394

Knud Knudsen

Kvænfossen mellem Støren og Præsthus.

Foss, Kvern/mølle (bygdemølle)

Fotografi ubb-kk-1318-1302

Knud Knudsen

Parti ved Støren, Trondhjem

Knud Knudsens mørkeromstelt står i veikrysset ved enden av broen på høyre side.

Bro, Elv

Fotografi ubb-kk-ns-1375

Knud Knudsen

Parti mellem Støren og Præsthus

Knudsens mørkeromstelt står på høyre side av broen

Vei, Bro, Elvestryk, Mørkeromstelt

Fotografi ubb-kk-ns-1396

Knud Knudsen

Sognedals Kirke.

Kirke, Prestegård

Fotografi ubb-kk-1318-1311

Knud Knudsen

Skydsskiftet Drivstuen, Opdal.

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Uthus

Fotografi ubb-kk-1318-1347

Knud Knudsen

Parti ved Gulfossen, Trondhjem

Foss

Fotografi ubb-kk-ns-1372

Knud Knudsen

Parti ved Støren

Oversiktsbilde

Fotografi ubb-kk-ns-1389

Knud Knudsen

Parti fra Kongsvold, Dovrefjeld

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Uthus, Torvtak

Fotografi ubb-kk-ns-1433

Knud Knudsen

Parti mellem Drivstuen og Kongsvold, Dovrefjeld.

Fjell, Vei, Elv, Stabbestein, Telegrafstolpe

Fotografi ubb-kk-1318-1352

Knud Knudsen

Sognedals Kirke

Kirke

Fotografi ubb-kk-ns-1397

Knud Knudsen

Parti fra Hjerkin, Dovrefjeld

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon

Fotografi ubb-kk-ns-1435

Knud Knudsen

Skydsskiftet Aune, Opdal.

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon

Fotografi ubb-kk-1318-1340

Knud Knudsen

Parti af Drivstuen, Dovrefjeld.

Hest, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Uthus, Skysskar, vognmann, kusk, Karjol, Reisekiste

Fotografi ubb-kk-1318-1348

Knud Knudsen

Parti fra Kongsvold, Dovrefjeld

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Uthus, Torvtak

Fotografi ubb-kk-ns-1432

Knud Knudsen

Parti mellem Støren og Præsthus

Vei, Elv, Skigard

Fotografi ubb-kk-1318-1304

Knud Knudsen

Parti ved Præsthus.

Gård, Uthus, Skigard

Fotografi ubb-kk-1318-1310

Knud Knudsen

Størens Jernbanestation

Jernbanestasjon

Fotografi ubb-kk-ns-1380

Knud Knudsen

Parti ved Støren.

Oversiktsbilde, Skog

Fotografi ubb-kk-1318-1298

Knud Knudsen

Parti mellem Bjerkaker og Ausberg.

Dagens Berkåk og Ulsberg.

Vei, Mann, Stabbestein

Fotografi ubb-kk-1318-1332

Knud Knudsen

Parti ved Pynten mellem Bjerkaker og Ausberg

Dagens Berkåk og Ulsberg

Juv

Fotografi ubb-kk-ns-1410

Knud Knudsen

En amerikansk Dame i Kariol.

Kvinne, Hest, Turisme, Herrehatt, Karjol, Mannsklær, Reisekiste

Fotografi ubb-kk-1318-1370-pal