Atelier KK

[Nygårdsgaten 13]

Nygårdsgaten 13

Vindu, Gatelys, Gate, Balkong, Forretningsgård, Ark, Trikk, Rørlegger, Rørlæggere

Fotografi ubb-kk-n-176-020

Norvin Reklamefoto

Eksteriør - fabrikkene

Fabrikk, Bygninger, Trikotasjefabrikk

Fotografi ubb-nor-0005-061