Catharine Hermine Kølle

'Christiansfeldt'

Christiansfeld, Sønderjylland, Danmark. Trolig malt 1826-1827. Signatur: C.K.

Prospekter, Malerkunst, Akvarell

Maleri ubm-bf-diby-000393