Knud Knudsen

Kviteggen fra Fibelstadhaugen, Nebbedalen.

Fjell, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Jente, Uthus, Hverdagsklær, Smie, Løe, Karjol, Dal

Fotografi ubb-kk-1318-3102

Knud Knudsen

Skydset, Fibelstadhaugen, Nebbedalen, Søndmør.

Kvinne, Fjell, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Jente, Uthus, Hverdagsklær, Smie, Karjol, Dal, Hotellbestyrer

Fotografi ubb-kk-1318-3103

Knud Knudsen

Fibelstadhaugen i Næbbedalen, Søndmøre

Gård, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Hesje, Uthus, Smie

Fotografi ubb-kk-1622-09390

Knud Knudsen

Parti fra Haugen i Nebbedalen, Søndmør

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Dal

Fotografi ubb-kk-1318-2437

Knud Knudsen

Parti fra Haugen, Nebbedalen, Søndmør

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Uthus, Karjol

Fotografi ubb-kk-1622-08591

Knud Knudsen

Fibelstadhaugen i Nebbedalen, Søndmøre

Fjell, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Uthus, Smie, Dal

Fotografi ubb-kk-1622-09387

Knud Knudsen

Parti fra Haugen i Nebbedalen, Søndmør

Landskap, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Uthus, Hestekjøretøy

Fotografi ubb-kk-nd-0282

Knud Knudsen

Fibelstadhaugen i Nebbedalen, Søndmør

Fjell, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Turisme, Uthus, Karjol, Steingjerde, Dal

Fotografi ubb-kk-2127-0282

Knud Knudsen

Fibelstadhaugen, Nebbedalen.

Fjell, Gård, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Vei, Uthus, Løe, Steingjerde, Dal

Fotografi ubb-kk-1318-3101

Knud Knudsen

Kviteggen seet fra Fibelstadhaugen, Søndmøre

Fjell, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Uthus, Løe, Karjol, Steingjerde, Dal

Fotografi ubb-kk-2127-1711