Diplom datert 1352, 30. juni. Bergen

1352-06-30

Biskop Gisbrikt i Bergen tilstår de botferdige, som på visse festdager besøker St. Albans kapell på Fimreite (i Sogn), 20 dagers avlat.

Middelalderen, Diplomer, 1300-tallet, Avlat, Biskoper

Diplom ubb-diplom-0037

Diplom datert 1417, dato mangler. Fimreite (Sogndal, Sogn og Fjordane)

Jordbruk, Middelalderen, Gårder, Diplomer, Eiendomshandel, 1400-tallet

Diplom ubb-diplom-0086