Diplom datert 1422, 3. april, Tandar (Ringsaker, Hedmark)

1422-04-03

To menn gjør kjent at Tord Narvessøn solgte til Narve Ogmunddøn begge Rustad-gårdene i Ringsaker (Hedemark).

Jordbruk, Middelalderen, Gårder, Diplomer, Eiendomshandel, 1400-tallet

Diplom ubb-diplom-0091

Lauritz Johan Bekker Larsen

Ringsaker kirke ved Mjøsen, 10/8'08.

1908-08-10

Landskap, Landscape, Robåt, Kirke

Fotografi ubb-lbl-09138

Diplom datert 1403, 17. februar. Ringsaker (Hedmark)

1403-02-17

Samme skriver (og samme sak) som i brevet 1403, 16. februar. De to nevnte brevene har vært sammenføyd, men er nå atskilt.To menn kunngjør at Sigrid Sigurdsdatter mottok av Sira Guttorm kjøpesummen for gårdspartene ...

Jordbruk, Middelalderen, Gårder, Diplomer, Eiendomshandel, Salg, 1400-tallet

Diplom ubb-diplom-0066

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Ringsaker kirke]

Landskap, Landscape, Kirke

Fotografi ubb-lbl-09148