Knud Knudsen

Parti ved Brændhaugen, Gudbrandsdalen

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Uthus

Fotografi ubb-kk-ns-1442

Knud Knudsen

Skydsskiftet Brændhaugen, Gudbrandsdalen.

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Uthus, Skigard

Fotografi ubb-kk-1318-1376

Knud Knudsen

Parti ved Brændhaugen, Gudbrandsdalen

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Uthus, Skigard, Torvtak

Fotografi ubb-kk-ns-1443