Ukjent

[Thomlevold Hotel, Nordsinni.]

Hest, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Hestekjøretøy

Fotografi ubb-ghn-138