1649, 6. desember Bergenhus skifte

1649-12-06

Ove Bjelke til Austrått, høvedsmann på Bergenhus, har på kongens vegne makeskiftet med Mads Søffrenssen på Dale i Lyster prestegjeld i Sogn noe av kronens gods ved navn Dalsøren, og har til vederlag motatt noe ...

Gård, Skifte, Odel, Odelsgods, Gods, Høvedsmann ; (Bergenhus), Konge ; (Danmark og Norge), Makeskifte, Brev ; (kongelig), Mandat ; (kongelig)

Diplom ubb-1649-12-06