1594, 15. april Hedemark, Ringsaker, Tjerne kunngjøring ; (overdragelse)

1593-04-15

Jørgen Kruckow til Tjerne kunngjør, at han har overlatt til sin svoger Gaute Torbjørnssøn til Fimreite i Sogndal en ødejord og plass under Fimreite gård som arvelig var tilfalt ham. Gaute har lovet å bygge ...

Kunngjøring, Gård, Arv, Ødejord, Overdragelse, Jord ; (ødejord), Byggesak, Stue, Losji, Ødeplass

Diplom ubb-1594-04-15