1636, 1. mars Hedemark, Nes, Hovinsholm kunngjøring ; (salg)

1636-03-01

Margrete Brockenhus til Hovinsholm kunngjør, at hun med samtykke av sin svoger Jens Bjelke til Austrått, Norges rikskansler og lensherre over Bergenhus len, har solgt til Søffren Christofferssøn i Bergen sin gård Østrebø i Eikefjorden, ...

Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Salg ; (gård), Rikskansler ; (Norge), Lensherre ; (Bergenhus)

Diplom ubb-1636-03-01