1643, 2. juli Sogn og Fjordane, Stryn, Ytre-Eide pantsetting

1643-07-02

Hans Anderssøn på Ytre-Eide i Nedstryn sogn har for et lån på 36 riksdaler pansatt til Lasse Jacobssøn på Hove (?) i Lom prestegjeld i Gulbrandsdalen "En halff løbs leije, Smør landskyld", hans egen odel ...

Gård, Landskyld, Odel, Leie, Pantsetting, Lån

Diplom ubb-1643-07-02