1613, [7.] april Vest Agder, Bjelland, Trygsland kunngjøring ; (skifte)

1613-04-07

Øyulf Gytsleifssøn på Nedre Kleveland i Finnsland, Todgjer Gytsleifssøn på Bjærland og Tommas Søffrenssøn på Mindrebø, på sin kvinne Randi Gytleifsdatters vegne, kunngjør at de har skiftet sitt odelsgods seg imellom. Dette omfatter parter, huder ...

Kunngjøring, Gård, Skifte, Odel, Odelsgods, Makeskifte, Gårdpart

Diplom ubb-1613-04-07