1613, [7.] april Vest Agder, Bjelland, Trygsland kunngjøring ; (skifte)

1613-04-07

Øyulf Gytsleifssøn på Nedre Kleveland i Finnsland, Todgjer Gytsleifssøn på Bjærland og Tommas Søffrenssøn på Mindrebø, på sin kvinne Randi Gytleifsdatters vegne, kunngjør at de har skiftet sitt odelsgods seg imellom. Dette omfatter parter, huder ...

Kunngjøring, Gård, Skifte, Odel, Odelsgods, Makeskifte, Gårdpart

Diplom ubb-1613-04-07

1614, 12. april Vest Agder, Finnesland, Nedre Kleveland kunngjøring ; (skifte)

1614-04-12

Øyulf Gissleifssøn og Todgjer Gissleifssøn kunngjør, at etter at de i følge et tidligere skiftebrev har foretatt "ett Weligt och fast Jordeshiffte" sammen med søsteren Randi Gissleifsdatter, så har de nå med deres svoger Tommas ...

Kunngjøring, Gård, Jordskifte, Jord, skifte og overdraging, Skiftebrev, Grense

Diplom ubb-1614-04-12