1614, 12. april Vest Agder, Finnesland, Nedre Kleveland kunngjøring ; (skifte)

1614-04-12

Øyulf Gissleifssøn og Todgjer Gissleifssøn kunngjør, at etter at de i følge et tidligere skiftebrev har foretatt "ett Weligt och fast Jordeshiffte" sammen med søsteren Randi Gissleifsdatter, så har de nå med deres svoger Tommas ...

Kunngjøring, Gård, Jordskifte, Jord, skifte og overdraging, Skiftebrev, Grense

Diplom ubb-1614-04-12