1623, 29. mars Rogaland, Tysvær, Hervik skifte

1623-03-29

Seks lagrettemenn i Leiranger og Avaldsnes skipreider kunngjør i nærvær av Michel Lauritssøn, sorenskriver i Ryfylke, et makeskifte mellom Gudmund Toressøn på Fosen og Askild Aslakssøn med Tolleff Gunnarssøn på Hustoft på grunn av tvistemål ...

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Sorenskriver, Landskyld, Skifte, Odel, Gods, Makeskifte, Bygsel, Odelspart, Tvistemål, Kjøpegods

Diplom ubb-1623-03-29b