1621, 9. februar Rogaland, Fister, Randa kunngjøring ; (skifte)

1621-02-09

Peder Ravn, lagmann i Stavanger, Michell Lauritssøn, sorenskriver i Ryfylke, og seks lagrettemenn i Hjelmeland skiprede kunngjør et endelig skifte på Randa mellom Gurine Sebjørnsdatters barn og arvinger da skiftet som ble foretatt 26. februar ...

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Sorenskriver, Skifte, Arv, Odel, Lagmann, Odelsgods, Arving, Arveskifte, Pant, Tvistemål, Pantegods

Diplom ubb-1621-02-09