1621, 9. februar Rogaland, Fister, Randa kunngjøring ; (skifte)

1621-02-09

Peder Ravn, lagmann i Stavanger, Michell Lauritssøn, sorenskriver i Ryfylke, og seks lagrettemenn i Hjelmeland skiprede kunngjør et endelig skifte på Randa mellom Gurine Sebjørnsdatters barn og arvinger da skiftet som ble foretatt 26. februar ...

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Sorenskriver, Skifte, Arv, Odel, Lagmann, Odelsgods, Arving, Arveskifte, Pant, Tvistemål, Pantegods

Diplom ubb-1621-02-09

1623, 29. mars Rogaland, Tysvær, Hervik skifte

1623-03-29

Seks lagrettemenn i Leiranger og Avaldsnes skipreider kunngjør i nærvær av Michel Lauritssøn, sorenskriver i Ryfylke, et makeskifte mellom Gudmund Toressøn på Fosen og Askild Aslakssøn med Tolleff Gunnarssøn på Hustoft på grunn av tvistemål ...

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Sorenskriver, Landskyld, Skifte, Odel, Gods, Makeskifte, Bygsel, Odelspart, Tvistemål, Kjøpegods

Diplom ubb-1623-03-29b

1649, 19. juni Bergen kunngjøring

1649-06-19

Jacob Hanssen, Bergen og Gulatings lagmann, kunngjør, at Iver Isakssen på Ålvik og Gotskalk Sundal fra Hardanger fremla på Bergen rådstue et brev fra Ove Bjelke til Austrått, høvedsmann på Bergenhus, hvor han stevner Jens ...

Kunngjøring, Lagrettemann, Brev, Sorenskriver, Skifte, Lensmann, Gods, Høvedsmann ; (Bergenhus), Lagmann ; (Bergen og Gulating), Stevning, Rådstue

Diplom ubb-1649-06-19