1609, 1. april Bergen kunngjøring ; (overdragelse)

1609-04-01

Hans Rasmussøn, ombudsmann over Allehelgen kirkes gods, kunngjør, at han på vegne av Erik Urne til Høegaard, kongens befalingsmann over Utstein klosters og Allehelgen kirkes gods i Norge, har overdratt til mester Elias Thillgenner, badskjær ...

Kunngjøring, Gods ; (kirkegods), Kirkegods, Overdragelse ; (grunn), Grunn, Mester, Rådmann ; (Bergen), Leie, Kloster, Ombudsmann, Kirke, Eiendom, Rådhus, Befalingsmann ; (kongelig), Skipper, Badskjær

Diplom ubb-1609-04-01