1605, 8. april Rogaland, Høyland, Lutsi kunngjøring ; (stevning)

1605-04-08

Rasmus Lauritssøn, sorenskriver over Stavanger len, Nils på Austråt, lensmann i Gann skipreide, Torkel på Gausel, lensmann i Jåtten skipreide, og 10 lagrettemenn kunngjør, at tre menn stevner Oluf Jacobssøn på Sviland og Nils på ...

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Dom, Sorenskriver, Lensmann, Stevning, Kvernebekk

Diplom ubb-1605-04-08