1646 Hordaland, Lindås skipreide, Sletteni skjøte

1646

Skjøte på odelspart i gården Slettini i Lindås skipreide fra Oloff Watle i Mjelde skipreide, Hans Olosen Fosse i Alenfit, Erick Kieten Lindas og Guttorm Gutormesen Eide i Eikanger, til deres svoger Nielss Olffsen Mjelstad ...

Eiendomshandel, Gård, Skjøte, Odel, Odelspart, Salg ; (odelspart)

Diplom sab-1646