1645, 12. desember Bergen grunnbrev

1645-12-12

Volchars Broderssøn, fullmektig over Munkelivs og St. Hans kirkes gods og grunner, har på vegne av Christian Ulfeldt til Urup og hans far, Corfits Ulfeldt til Egeskov utleiet til Cornelius Janssøn de Lange, rådmann og ...

Grunn, Grunnleie, Leie ; (grunn), Fullmektig, Apoteker, Rådmann

Diplom ubb-1645-12-12

1587, 12. september Bergen grunnbrev

1587-09-12

Strange Jørgenssøn utleier på vegne av Hans Lindenow, lagdommer over nordre Jylland og forlenet med Munkelivs og St. Hanskirkens gods og grunner i Bergen, til Poueld Heliessøn, Bergens og Gulatings lagmann, en av St. Hanskirkens ...

Grunn, Lagmann, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Gods, Hage, Lagdommer

Diplom ubb-1587-09-12

1643, 23. desember Bergen grunnbrev

1643-12-23

Volchard Broderssøn, fullmektig over Munkelivs og St. Hans kirkes gods og grunner, har på vegne av Christian Ulfeldt til Urup og hans far, Corfits Ulfeldt til Egeskov utleiet til Hans Claussøn Messing og hans hustru ...

Gård, Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Fullmektig

Diplom ubb-1643-12-23