1585, pinseaften, 29. mai Hordaland, Tysnes, Onarheim kunngjøring ; (skifte)

1585-05-29

Fire edsvorne menn i Opdal skipreide (Uggdal) kunngjør, at de etter oppfordring av Hans Jørgenssøn på Onarheim og Haftor på Ænes (Kvinnherrad) har gått opp et makeskifte mellom gårdene Onarheim og Øvre Helland på Tysnes.

Kunngjøring, Gård, Skifte, Makeskifte

Diplom ubb-1585-05-29