1650, 14. desember Hordaland, Kvam, Rykken skifte

1650-12-14

Jens Søffrensen, tingskriver i Hardanger, samt lagrettemenn fra Øystese skipreide var tilstede ved et odelsjordskifte etter avdøde Trond Lauritsøn mellom hans gjenlevende arvinger. Skiftet gjaldt jordparter i gårdene Tveit, Måkestad, Noreim, Steine, Svartveit, Djønne, Spilde ...

Gård, Lagrettemann, Skifte, Arv, Odel, Jordskifte, Jordpart, Jord, skifte og overdragelse, Arving, Arveskifte, Odelskifte, Tingskriver

Diplom ubb-1650-12-14

1599, 16. oktober Hordaland, Kvam, Børve kunngjøring

1599-10-16

Mats Jørgenssøn, befalingsmann over Halsnøy klostergods og fogd i Hardanger, Bjørn på Børve, lensmann i Øystese skipreide, og lagrettemenn i Granvin sogn kunngjør et jordskifte mellom nærskyldsfrendene, Sivord Nielssøn på Rykken i Øystese og Jacob ...

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Skifte, Jordskifte, Lensmann, Fogd, Befalingsmann

Diplom ubb-1599-10-16

1597?, 20. januar Hordaland, Kvam, Indre Ålvik vitterliggjøring ; (skifte)

1597-01-20

Seks lagrettemenn i Øystese skipreide i Hardanger vitterliggjør, at de var bedt av Hafftor og Oluff Germundssøner om å foreta et skifte mellom dem av jordgods og eiendeler som de har arvet etter sin far ...

Skifte, Arv, Stadfesting, Vitterliggjøring, Jordgods, Eiendeler, Lagrettemenn

Diplom ubb-1597-01-20

1651, 12. september Hordaland, Kvam, Indre-Ålvik taksering

1651-09-12

Jens Søffrenssøn, tingskriver i Hardanger, og seks lagrettemenn i Øystese skipreide gransker og takserer gården Indre-Ålvik som Iver Isakssøn bygsler. Iver vil nemlig ha nedsatt landskylden og skatten på gården på grunn av at fjellskred ...

Gård, Lagrettemann, Landskyld, Skog, Ombudsmann, Bygsel, Mark, Skatt, Tingskriver, Taksering, Befaring, Eng, Skred

Diplom ubb-1651-09-12

1599, 22. juli Hordaland, Kvam, Vikøy kirke kunngjøring ; (arv)

1599-07-22

Seks lagrettemenn i Øystese skipreide kunngjør, at etter gudstjenesten i Vikøy kirke 22. juli 1599, ble spørsmålet om Jacob Oluffssøn på Kaldestads krav på morsarv avgjort. Jacob får tilsammmen ved arv og kjøp en halv ...

Kunngjøring, Eiendomshandel, Jord, kjøp og salg, Gård, Lagrettemann, Arv, Kjøp ; (av jord)

Diplom ubb-1599-07-22

1599, 3. oktober Hordaland, Kvam, Valland kunngjøring ; (forlik)

1599-10-03

Tre lagrettemenn i Øystese skipreide kunngjør et forlik mellom brødresønnene, Oluff Gjermundssøn på Myklebust, Kvinnherrad i Sunnhordaland og Laurits Pederssøn på Valland, om begges rett til Valland. Oluff hadde krevet del i den anpart Laurits ...

Kunngjøring, Gård, Kjøp ; (gård), Gods, Forlik, Innløsing

Diplom ubb-1599-10-03

1623, 29. mars Hordaland, Jondal, Drage kunngjøring ; (skifte)

1623-03-29

Lensmannen, Amund Bøvre, og fem lagrettemenn i Øystese skipreide i Strandebarm kunngjør et skifte på Drage i Tørvikbygd etter avdøde Birgitt Sivertsdatter mellom hennes barn. Odelsgodset tilfalt hennes eldste sønn, Jacob Tormodssøn på Drage. Fogd ...

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Sorenskriver, Skifte, Odel, Lensmann, Odelsgods

Diplom ubb-1623-03-29a

1634, 4. oktober Hordaland, Granvin kunngjøring ; (skifte)

1634-10-04

En lagrettemann i Øystese skipreide og fem lagrettemenn i Granvin skipreide kunngjør, at da det ble holdt skifte etter Knut Halsteinssøn på Varberg i Eidfjord mellom Peder Siverssøn på Frøsvik, på hans hustru Torbjør Torbjørnsdatters ...

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Skifte, Arving, Seter

Diplom ubb-1634-10-04

1628, 1. desember Hordaland, Kvam, Skeie brev

1628-12-01

Tre lagrettemenn i Øystese skipreide var tilstede da Christoffer Svendssøn ga sin fosterfar Steingrim Ingebretssøn på Skeie i Steinsdalen brev på hans oppfostring samt for mottatt hjemmefølge og farens arv.

Lagrettemann, Brev, Arv, Oppfostring, Hjemmefølge, Fosterfar

Diplom ubb-1628-12-01