1592, 13. september Hordaland, Manger, Prestegården markegangsbrev

1592-09-13

Markegangsbrev mellom Øvre og Nedre Manger. Tolv lagrettemenn på Radøy og i Allendfit skipreide kunngjør, at de på befaling av Peder Thott, høvedsmann på Bergenhus, og annen øvrighet har gått markegang mellom prestegården Nedre Manger, ...

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Grensegang, Markegang, Høvedsmann ; (Bergenhus), Markegangsbrev, Forlik, Grense

Diplom ubb-1592-09-13

1602, 30. juni Hordaland, Herdla, Landsvik kunngjøring ; (dom)

1602-06-30

Lensmann Oluff Erstad og 2 lagrettemenn i Herdla skipreide kunngjør sammen med 3 lagrettemenn i Radøy skipreide en lagrettedom mellom Christen Madssøn, sogneprest til Manger prestegjeld, og 3 bønder på Landsvik på Holsnøy, angående 2 ...

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Dom, Lensmann, Sogneprest, Jord, Lagrett

Diplom ubb-1602-06-30

1613, 10. februar Hordaland, Manger (Radøy) kunngjøring

1613-02-10

Mogens på Tolleshaug, lensmann i Radøy skipreide, og 5 lagrettemenn fra samme sted kunngjør i nærvær av fogd Laurits Markvorssøn i Nordhordaland, at sogneprest Albrit Graff i Manger kom til dem og forlangte at Knut ...

Kunngjøring, Betaling, Lagrettemann, Landskyld, Lensmann, Sogneprest, Fogd, Bonde, Jord, Husbot, Utkastelse, Landbonde

Diplom ubb-1613-02-10