1655, 23. november Bergen grunnbrev

1655-11-23

Severin Jenssøn, borgermester i Bergen og ombudsmann over Seims og Sandviks gods Nordenfjells, har på kongens vegne solgt til Johan Buckholdt i Bergen en av grunnene som tilhgøører disse gods og som ligger i Dreggen ...

Eiendomshandel, Sogneprest, Borgermester ; (Bergen), Borgermester ; (bergen), Salg ; (grunn), Grunnleie, Gods, Ombudsmann, Konge ; (Danmark og Norge), Kjøp ; (grunn), Stiftskriver

Diplom ubb-1655-11-23