1570, 10. desember Hordaland, Strandebarm kunngjøring ; (grensegang)

1570-12-10

Tre lagrettemenn i Strandebarm og Strandviks skipreider i Sunnhordaland kunngjør, at de på forespørsel fra Sivor Askelsønn på Nes i kirkealmuens nærvær satte grensene mellom gårdene Nes (på Varaldsøy), Teigland og Havn (i Strandebarm), etter ...

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Grense ; (gårdsgrense), Grensegang, Markegang, Allmue

Diplom ubb-1570-12-10

1658, 13. mars Hordaland, Strandebarm, Sjuster skjøte

1658-03-13

Sven Endresen på Haukås, Jon på Toften, Hagtor på Fosse og Torbjørn på Solbjør, brødre, samt Siver Holdhus og Tolleff Ugletveit, på deres hustruer Ågot og Marit Endresdøtres vegne, og Ragnhild Endresdatter har solgt deres ...

Gård, Skjøte, Skjøte ;, Skjøte), Lagrettemann, Sorenskriver, Odelspart, Salg ; (odelspart), Jord, køp og salg

Diplom ubb-1658-03-13

1588, 26. mai Hordaland, Strandebarm, kirkegården vitnesbyrd

1588-05-26

Anders Pederssøn på Øyerhamn, lensmann i Strandebarm skipreide, samt tre andre lagrettemenn var tilstede på Strandebarms kirkegård da Elyne Byrgesdatter, Michill Havordsøns enke, avga et sannferdig vitnesbyrd om at en jordpart i Øvsthus i Varaldsøy ...

Gård, Lagrettemann, Arv, Lensmann, Jordpart, Vitnesbyrd

Diplom ubb-1588-05-26

1634, 3. november Hordaland, Strandebarm (Varaldsøy), Skjelnes kunngjøring ; (salg)

1634-11-03

Halgeir Samsonssøn på Meland (?) i Ullensvang sogn, Aksel Samsonssøn på Meland i Skjold skipreide i Ryfylke, Torgeir Siverssøn på Lille Fosse, på vegne av sin hustru Dorthe Samsonsdatter, samt Christen Fillipssøn på Stusvik i ...

Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Lensmann, Skjøtningsøre, Odelspart, Salg ; (odelspart)

Diplom ubb-1634-11-03

1638, 13. mars Hordaland, Strandebarm kunngjøring ; (salg)

1638-03-13

Holgjer på Meland i Ullensvang sogn, Fartein Samsonssøn på Store-Linge og Madelene Samsonsdatter på Nes i Strandebarm skipreide samt Aksel Samsonssøn på Meland i Skjold i Ryfylke og Torgeir Sjurssøn på Lille-Fosse kunngjør, at de ...

Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Skog, Salg ; (sagegrunn), Salg ; (skog), Grunn ; (sagegrunn)

Diplom ubb-1638-03-13