Ca. 1650 (?) (Hordaland, Ullensvang) salgsbrev

1650

Sivor og Åmund Jerandssønner på Kjeldås og Espen i Ullensvang skipreide har solgt til sine brødre Arne og Johannes Jerandssønner deres odelsjordpart i Isberg i Odda sogn for 8 riksdaler. Dessuten har Henrik og Iver ...

Eiendomshandel, Jord, kjøp og salg, Gård, Odel, Odelsjord, Salg ; (odelsjord), Åsætersrett

Diplom ubb-1650a

1630, 5. mars Hordaland, Ulvik kunngjøring

1630-03-05

Jens Thommessøn kunngjør på vegne av kongen og fogd Jørgen Brockenhus i Hardanger, at fordi Torkild Jacobssøn på Mykletun i Eidfjord var kommet i leiermål med sitt søskenbarn Magdalena Jacobsdatter og var rømt sammen med ...

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Odel, Fogd, Gods, Odelsmann, Jordpart, Jord, skifte og overdragelse, Ødejord, Konge ; (Danmark og Norge), Overdragelse, Leiermål, Rømling, Dom ; (dødsdom)

Diplom ubb-1620-03-05

1629, 23. september Hordaland, Ulvik, Viknes kunngjøring

1629-09-23

Trond Valland og Pål Seleseter i Vikør i Hardanger kunngjør, at da Iver Olssøn på Viknes selv eier en odels-jordpart i Nedre-Lekve, så selger de nå sine odelsparter i Nedre-Lekve til Ivar for 9 riksdaler ...

Kunngjøring, Jord, kjøp og salg, Lagrettemann, Eiendomsrett, Jordpart, Skjøtningsøre, Odelspart, Salg ; (odelspart)

Diplom ubb-1629-09-23

1639, 1. april Hordaland, Ulvik kunngjøring ; (salg)

1639-04-01

Peder Perssøn på Ullensvang, lagrettemann i Ullensvang skipreide, kunngjør, at han har solgt til Oluff Haldorssøn på gården Bu i Kinsarvik hans rette odelspart i samme Bu for 4 riksdaler og i skjøtningsøre en halv ...

Kunngjøring, Eiendomshandel, Lagrettemann, Odel, Skjøtningsøre, Odelspart, Salg ; (odelspart)

Diplom ubb-1639-04-01

1641, 6. oktober Hordaland, Ulvik, Haksestad kunngjøring ; (skifte)

1641-10-06

Knut Olssøn på Freim, lensmann i Odda sogn, kunngjør et odelsmakeskifte med sin bror Oluff Oluffssøn på Særvartveit, lagrettemann i Ulvik skipreide. Han overlater til broren sine odelsparter i gårdne Sævartveit og Hjeltnes og mottar ...

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Skifte, Odel, Lensmann, Makeskifte, Odelskifte

Diplom ubb-1641-10-06

1636, 13. oktober Hordaland, Ullensvang kunngjøring ; (forlik)

1636-10-13

Lagrettemenn i Ulvik og Ullensvang skipreider kunngjør, at de for noen år siden hadde påhørt (?) et forlik mellom brødrene Trond Lauritssøn, som dengang bodde på Kvitne, og Isak på Måge i Ullensvang skipreide. Trond ...

Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Lagrettemann, Skjøtningsøre, Forlik, Odelspart, Salg ; (odelspart)

Diplom ubb-1636-10-13a

1651, 28. oktober Hordaland, Ulvik, Hakestad skifte

1651-10-28

Lasse Gjermundssøn på Mykletun i Eidfjord inngår et makeskifte med sin bror, Haldor Gjermundssøn på Bu. Han overlater til Haldor og hans hustru Brita Helgesdatter sin odelsjordpart i Bu og mottar til vederlag hans odelspart ...

Gård, Lagrettemann, Skifte, Odel, Jord, skifte og overdraging, Makeskifte, Odelsjord, Tingskriver

Diplom ubb-1651-10-28

1627, 25. november Hordaland, Eidfjord, Midhus kunngjøring ; (arv) stadfesting ; (arv) kunngjøring ; (salg)

1627-11-25

Seks lagrettemenn fra Ulvik og Granvin skipreider i Hardanger kunngjør og stadfester at Torstein Ormundssøns hustru Gurun Lauritsdatter hadde arvet i odelsparter og eiendom etter sin søster Anne Guttormsdatter. Likseså stadfester Guttorm Anderssønn på Skår, ...

Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Arv, Stadfesting, Gods, Eiendom, Odelspart, Salg ; (jordgods), Jord , kjøp og salg

Diplom ubb-1627-11-25

1634, 7. oktober Hordaland, Ulvik kunngjøring ; (skifte)

1634-10-07

Siver Kjetilssøn på Bu, lagrettemann i Kinsarvik skipreide, og Laurits Knutssøn på Opdal i Ullensvang sogn, kunngjør et innbyrdes odelsmakeskifte. Siver overlot til Laurits sin odelespart i Sekse i Korstunet i Ullensvang sogn og mottok ...

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Skifte, Odel, Makeskifte, Odelspart, Odelskifte

Diplom ubb-1634-10-07

1650, 22. februar Hordaland, Ulvik, Spånheim skjøte

1650-02-22

Gunder Gjermundssøn på Spånheim har solgt til sin bror Haldor Gjermundsssøn på Bu (Eidfjord) og hans hustru Brita Helgesdatter sin odelspart i gården Bu for 25 riksdaler og ei vårfødt ku i skjøtningsøre. Jens Søffrenssøn, ...

Eiendomshandel, Gård, Skjøte, Skjøte ;, Skjøte), Lagrettemann, Odel, Skjøtningsøre, Odelspart, Salg ; (odelspart), Tingskriver

Diplom ubb-1650-02-22